Nasza działalność

Dla przedsiębiorstw

Prawo handlowe jest jedną z najważniejszych specjalizacji prawniczych naszej kancelarii.

Oferujemy przedsiębiorcom modułowy system ochrony prawnej obejmujący:

 • umowy,
 • windykację należności,
 • odszkodowania,
 • prawa rzeczowe,
 • prawa na dobrach niematerialnych,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • doradztwo podatkowe,
 • ewidencje i akty wewnętrzne,
 • prawo karne.


Zakres usług świadczonych w ramach systemu ochrony prawnej obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii, analiz, raportów,
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności,
 • weryfikowanie, opiniowanie i przygotowanie projektów kontraktów,
 • przygotowanie projektów wniosków, oświadczeń, skarg i innych pism,
 • kompleksową obsługę przedsięwzięć gospodarczych i transakcji handlowych,
 • reprezentację przez sądami i organami administracji publicznej.
 
Zastanawiasz się w jaki sposób możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z Nami!