Nasza działalność

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy :

- nieopodatkowana ,  gwarantowana renta dożywotnia lub okresowa

- bezterminowy okres inwestowania

- w dowolnym okresie możliwość wykupu wartości polisy lub jej części

- inwestowanie systematyczne lub ze składką jednorazową

 - możliwość zawieszenia składek nawet bezterminowo

- ochrona najbliższych w w przypadku śmierci

 

Ubezpieczenie z gwarancją dożywotniej renty :

- dożywotnia wypłata renty po zakończeniu okresu oszczędzania

- wysokość przyszłej renty znasz już w momencie podpisania ubezpieczenia

- możliwość podwyższania i obniżania składki

- jednorazowa wypłata zgromadzonego wkładu na życzenie klienta

 

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

- bardzo szeroki zakres ubezpiecze

- niska składka przy tak szerokim zakresi

- odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NW od pierwszego dnia funkcjonowania umowy

- bezterminowa umowa

- możliwość ubezpieczenia się osoby bezrobotnej , prowadzącej jedno lub kilkuosobową firmę  , emeryta

- kontynuacja świadczeń przy zmianie zakładu prac

- kumulowanie się świadczeń

 
Zastanawiasz się w jaki sposób możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z Nami!