Nasza działalność

Wybierz dział

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Silesia

Przedstawiamy Państwu unikatowy Program Ubezpieczeniowy, przygotowany specjalnie dla członków Stowarzyszenia Ubezpieczonych Silesia 2000 przez STU Ergo Hestia.

Program jest wynikiem analiz i indywidualnych zapotrzebowań w którym zadbaliśmy o to, by każdy z Państwa otrzymał szeroki pakiet świadczeń ochronnych.

Dlaczego warto?

Do programu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18-ty i nie ukończyły 55 -go roku życia.

Będąc uczestnikami Programu będziecie Państwo korzystali z dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej 24 godziny na dobę na całym świecie.

Istnieje możliwość wyboru jednego z 2 wariantów ubezpieczenia zależnie od Państwa możliwości i indywidualnych potrzeb.

Będziemy służyć Państwu pomocą w różnych sytuacjach życiowych – gdy tracicie bliskich czy w razie nieszczęśliwego wypadku. W takich chwilach potrzebujecie pomocy, oczekujecie wsparcia i szybkiego działania. Program zapewni Państwu również potrzebne świadczenia finansowe.

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący ubezpieczeniem ubezpieczonego oraz jego najbliższych : małżonka, dzieci, rodziców i teściów.

Sprawny i przyjazny dla ubezpieczonego system wypłaty odszkodowań (odszkodowania z tytułu urodzenia się dziecka, zgonu rodzica lub teścia są wypłacane na konto ubezpieczonego w ciągu 24h od daty zgłoszenia i weryfikacji zdarzenia w każdej placówce Silesia2000).

Kiedy ubezpieczenie się rozpoczyna?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu , w którym ubezpieczony złożył Deklarację Zgody i została ona zaakceptowana przez Ergo Hestię  jak również dokonano wpłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej.

Data rozpoczęcia ochrony będzie potwierdzona indywidualnym imiennym Certyfikatem wystawionym przez ERGO HESTIA . W ciągu 2 do 3 tygodni otrzymacie Państwo  Potwierdzenie przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie wystawione przez Ergo Hestia.

Ubezpieczony może zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji pod warunkiem obejmowania ubezpieczeniem przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz obligatoryjnie w  roku w którym  ukończy 65 rok życia.

Czy będę objęty karencją?

Tak, członkowie stowarzyszenia dotychczas nie ubezpieczeni będą objęci ochroną  z  zastosowaniem karencji w odniesieniu do następujących ryzyk: zgonu ubezpieczonego, zgonu współubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego ,  udaru mózgu, osierocenia dziecka na skutek zgonu ubezpieczonego (6 miesięcy); urodzenia dziecka, urodzenia martwego noworodka (10miesięcy); leczenie szpitalne (3 miesiące); poważne zachorowanie (6 miesięcy).

Karencje nie dotyczą zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem

Czy mogę zmienić wariant w trakcie trwania ubezpieczenia?

Tak. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany wariantu w rocznicę polisy.

W przypadku zmiany wariantu na wyższy, stosowane są karencje w odniesieniu do kwot i rodzajów świadczeń, o które zakres ubezpieczenia został poszerzony .

Atuty programu ubezpieczeniowego Hestia :

- bardzo szeroki zakres ubezpieczeń ,

- niska składka przy tak szerokim zakresie ,

- odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NW od pierwszego dnia funkcjonowania umowy ,

- bezterminowa umowa ,

- możliwość ubezpieczenia się osoby bezrobotnej , prowadzącej jedno lub kilkuosobową firmę  , emeryta,

- kontynuacja świadczeń przy zmianie zakładu pracy ,

- kumulowanie się świadczeń ( np. złamanie nogi powoduje wypłatę % uszczerbku na zdrowiu i dodatkowo w

  przy hospitalizacji również następuje wypłata) ,

- leczenie szpitalne wypłacane  jest już od 4 dnia pobytu w szpitalu z naliczeniem od pierwszego dnia pobytu ,

- obsługa ubezpieczenia , wypłaty świadczeń załatwiane również w placówkach Silesia2000.


Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami telefonów: 510 229 168 lub 510 229 128.

 
Zastanawiasz się w jaki sposób możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z Nami!