Polityka prywatności

(Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.)

§ 1.

Dane osobowe

Na naszych stronach internetowych nieustająco dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, jakie w zaufaniu przekazują nam nasi Klienci. Chcemy również, aby informacje dotyczące sposobów ich wykorzystywania i przetwarzania były dla Pani/Pana przejrzyste. Dlatego prowadzimy politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a równocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest spółka działająca pod firmą „Silesia2000” Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 173, 44-218, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000261136, REGON 240383481, NIP 6422956511.

2. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Pani/Pana. Natomiast wymogiem udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe (poprzez formularze kontaktowe na stronie) jest podanie imienia, nazwiska, adresu mailowego, telefonu kontaktowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (przez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czyli realizacji odpowiedzi na zapytanie (zawartej poprzez zaakceptowanie przez Panią/Pana polityki prywatności naszego serwisu internetowego) lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem tej umowy. A także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przepisów prawa, np. gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych,

b) w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

c) marketingu bezpośredniego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Jeżeli jest Pani/Pan zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu internetowego. Zaś jeżeli nie jest Pani/Pan zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu internetowe wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody,

d) ochrony lub dochodzenie roszczeń, zapewnienie rozliczalności na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uzasadnionego interesu administratora Pani/Pana danych osobowych

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji udzielenia odpowiedzi na zapytanie, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat, a w przypadku subskrypcji do newslettera do momentu żądania usunięcia z subskrypcji; chyba, że przepisy prawa nakazują inaczej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 2.

Przekazywanie informacji

1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Administrator udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności serwisu internetowego. Każdy z Kupujących ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Administratora.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej na adres : sekretariat@silesia2000.pl ; pisemnie na adres : „Silesia2000” sp z o.o. , ul. Wodzisławska 173, 44-218 Rybnik.

§ 3.

Prawa konsumenta dotyczące ochrony danych osobowych

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Przysługuje mu prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

a) Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

b) Żądania zaprzestania przetwarzania jego danych;

c) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

§ 4.

Warunki techniczne (Polityka Cookies)

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Silesia2000 sp z o.o z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 173 44-218 Rybnik.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetli stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i ich zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies.

8. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować i ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą by również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

12. W niniejszej polityce cookies wykorzystane zostały materiały Związku Pracodawców Branży Internetowej iab. (http://www.iabpolska.pl/index.php?mnu=3, http://wszystkoociasteczkach.pl/)

§ 5.

Zmiany polityki prywatności

1. Sprzedawca zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.

2. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie.

3. Korzystając z serwisu po tej dacie Kupujący akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej na adres : sekretariat@silesia2000.pl ; pisemnie na adres : „Silesia2000” sp z o.o. , ul. Wodzisławska 173, 44-218 Rybnik.